Behandeling

Werkwijze

Aanmelding

Via het contactformulier kunt u zich aanmelden. U kunt ook bellen, de voicemail inspreken met vermelding van uw telefoonnummer. Ik neem dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een à twee dagen contact met u op. Voor het eerste gesprek heeft u een verwijzing - meestal van de huisarts - voor Basis-GGZ nodig.

Intake

Tijdens de eerste sessie bespreek ik met u de klachten, volgt een (voorlopige) diagnose en behandelplan, wat we regelmatig samen zullen evalueren.

Behandeling

De sessies duren, zeker aanvankelijk, vaak 90 minuten. Dit kan later 45 minuten zijn. Het aantal sessies is afhankelijk van uw problematiek. Is Face-to-Face-contact niet (goed) mogelijk dan kan de sessie ook Online worden aangeboden, via een beveiligde beeldbelverbinding.

Afsluiting en betaling

Bij het afsluiten van de behandeling evalueren we samen het resultaat en bespreken we of eventueel nog vervolgstappen nodig zijn. De factuur gaat naar uw zorgverzekeraar. Is eventueel geen sprake van een contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de factuur. Deze factuur kunt dan indienen bij uw zorgverzekeraar; hierbij is het raadzaam bij uw verzekering de precieze vergoeding na te gaan. Desgewenst is overleg met mij hierover ook altijd mogelijk.

Contra-indicaties

Het behandelaanbod van de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening is niet toereikend voor psychotische problematiek, acute suïcidaliteit en ernstige verslavings- en agressieproblemen.

Verhindering en tijdig afmelden

Wachttijden zijn binnen de hulpverlening een serieus probleem. Van belang is dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Bij verhindering verzoek ik u daarom om uiterlijk 48 (werk)uren voor de afgesproken sessie per mail af te melden (het weekend niet meegerekend). Zo kan ook, indien gewenst, direct een nieuwe afspraak worden ingepland.

Bij te late afzegging of No Show worden de kosten van een consult in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor zelf een factuur. De kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekeraar.

Geheimhouding en Privacy

Alle gegevens betrekking hebbend op uw behandeling worden opgeslagen en beheerd volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb een beroepsgeheim en de uitwisseling van gegevens met derden valt dan ook onder strikte – mede door de Beroepscode voorgeschreven – beperkende voorwaarden, waaronder op de eerste plaats uw schriftelijke toestemming en uw recht op informatie.

Voor eventuele verdere informatie over beheer en uitwisseling van uw gegevens is het privacy statement op uw verzoek desgewenst ter inzage in de praktijk.

Klachtenregeling

Als u eventueel een klacht hebt over de behandeling of over mij dan kunt u die natuurlijk met mij bespreken. Hopelijk komen we hier dan samen spoedig op een goede manier uit.

Lukt dit niet naar wens dan bestaat de mogelijkheid van bemiddeling via een klachtenfunctionaris. Voor eventuele verdere informatie hierover is de klachtenregeling op uw verzoek desgewenst ter inzage in de praktijk.